Planet Proof

Onze boomkwekerijproducten zijn Planet Proof gecertificeerd. En dubbel duurzaam!

DUURZAMER GETEELD Onze bomen en planten zijn niet alleen duurzamer geteeld, dit levert ook nog eens gezonde en weerbare bomen en planten op. Dat is dubbel duurzaam! Wij zijn voorlopers op het gebied van duurzamere teelt. Onze bedrijfsvoering volgens de bovenwettelijke Planet Proof eisen draagt bij aan een betere leefomgeving. Dat doen wij door:


 • Het inzetten van natuurlijke middelen en mechanische onkruidbestrijding en beperken van chemische gewasbescherming.
 • Het efficiënt gebruiken van meststoffen.
 • Het voorkomen van de emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater.
 • Het beschermen van natuur en landschap door: bloeiende kruiden- of bloemenranden.
 • Het plaatsen van nestgelegenheden voor vogels, bijen en andere nuttige insecten.
 • Het besparen op ons watergebruik.
 • Energiebesparing en gebruik van groene energie(beperken van klimaatemissies).
 • Het scheiden van ons afval.

Daarnaast zorgen de Planet Proof eisen voor werkomstandigheden voor een veilige, schone en prettige werkomgeving op ons bedrijf.


DUURZAMER AANBOD

Wij leveren een groot sortiment duurzamere bomen en planten: vruchtbomen en heesters


DUURZAMER IN- EN VERKOPEN

Ons Planet Proof certificaat voor boomkwekerijproducten voldoet aan de overheidseisen voor duurzame inkoop van groenvoorzieningen. Voor de retail (zoals tuincentra) is Planet Proof de borging voor een duurzamer assortiment.


BETROUWBAAR

Planet Proof is betrouwbaar. De controle en certificatie wordt uitgevoerd volgens Europees vastgestelde normen (ISO/IEC 17065:2012) onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. Wij worden twee maal per jaar gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling. Toetsing op het gebruik van toegestane gewasbeschermingsmiddelen gebeurt aan de hand van registraties, aankoopnota’s en controle op residu van middelen door ISO17025 geaccrediteerde laboratoria. Neem een kijkje op de website van https:// www.planetproof.nl/ In de boomkwekerij wordt gewerkt volgens de principes van Planet Proof. Daarmee onderscheiden wij ons op het gebied van milieueffecten en transparantie. De grootste winst wordt behaald met de inzet van ‘natuurlijke vijanden’ in de boomkwekerij, waarmee we een groen evenwicht creëren.


Enkele milieuvriendelijke maatregelen:


 • Nestkasten voor torenvalken tegen de muizen.
 • Met bloempotjes en zakjes met stro een goede verblijfsplaats voor de oorwurm, voor het tegengaan van bladluis.
 • Uitzetten van roofmijt om roestmijt en spint te bestrijden.
 • Met ‘feromoonverwarring’ zorgt een lokstof ervoor dat de mannetjes van de fruitmot geen vrouwtjes kunnen vinden voor de bevruchting
 • Daardoor worden veel minder vruchten aangetast door de fruitmot.
 • Beperkte en selectieve inzet spuitmiddelen. Schadelijke insecten worden gedood.
 • Maar de nuttige insecten (bijvoorbeeld: gaasvlieg, lieveheersbeestje, oorworm, roofmijt en sluipwesp) blijven leven.
 • Gebruik van mest van eigen beesten, kunstmest wordt alleen ingezet in uiterste nood.
 • Een bodem-, water- en energieplan.
 • Informeren van consumenten.
 • Ook al heeft Planet Proof betrekking op de boomkwekerij, er wordt ook gekeken of de rest van het bedrijf milieuvriendelijk is ingericht.
 • Op ons bedrijf zijn er o.a. rietkragen in de sloot, zwaluwnesten in de loods

Permacultuur

Permacultuur (Engels: Permaculture) is een samentrekking van "Permanent agriculture", hetgeen zoveel betekent als "duurzame landbouw". Het is een ontwerpsysteem wat niet alleen betrekking heeft op duurzame landbouw, maar wat men op alle aspecten van het menselijk leven kan toepassen. Centraal staat het samenwerken met de natuur, en het gebruiken van de natuur als voorbeeld en inspiratie om duurzame systemen te ontwerpen. Permacultuur is gebaseerd op de volgende 10 principes:

 • Juiste plaatsing van de elementen in een ontwerp
 • Elk element vervult meerdere functies
 • Elke belangrijke functie wordt gedragen door meerdere elementen
 • Efficiënte energieplanning
 • Nadruk op natuurlijke en duurzame bronnen
 • Energierecycling (op de plek zelf)
 • Intensief systeem (planten in lagen boven elkaar. Meer dan één oogst per jaar)
 • Versnellen van opvolging en evolutie
 • Diversiteit
 • Gebruik maken van randen en overgangen

Het woord 'permacultuur' is een samentrekking van 'permanente cultuur'. Permacultuur is een cultuur met een lange-termijn-visie die levenskwaliteit wil creëren voor de mensen die nu op Aarde leven en hun kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen,...

Voedselbos

Wat is een voedselbos ?


Een voordeel van het kweken van voedsel in een biodivers ecosysteem is dat de opbrengst hoger is dan in bijvoorbeeld een akker (of weiland, of moestuin) met één teeltlaag. Een van de sleutels tot succes en efficiëntie is het omlaagbrengen van de inputs (arbeid, spuitmiddelen, onkosten) door veerkracht in te bouwen. Dat kan door een ontwerp te maken waarin je meer met de natuur meewerkt in plaats van ertegenin. Hiervoor is wel ook kennis nodig van ecologische principes (hoe de natuur werkt). Daarvoor is het ontwerpsysteem permacultuur ontwikkeld.

Dcm Naturapy - Groene bestrijdingsmiddelen

DCM naturapy heeft onlangs een compleet nieuw assortiment met groene bestrijdingsmethoden geïntroduceerd die een duurzaam alternatief bieden om je tuin te kunnen beschermen. Binnen dit assortiment wordt gekeken naar het natuurlijke evenwicht van planten en insecten om zo een gezonde tuin te onwikkelen. DCM Naturapy biedt verschillende producten die op een eigen manier bijdragen aan dit natuurlijk evenwicht. We vertellen je graag welke producten er zijn en hoe je deze kunt inzetten voor jouw planten.


Plantversterkers


De groep van de plantversterkers bestaat uit producten die een natuurlijke barriére vormen tegen aanvallen van buitenaf zoals schimmels en insecten. Deze plantversterkers verhogen de weerstand en hebben ook een hoge voedingswaarde om de plant gezond en sterk te houden. Op die manier wordt op een natuurlijke wijze bescherming geboden tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Deze producten zijn met name te gebruiken voor de moestuin of rozentuin maar ook ter bestrijding van bijvoorbeeld buxusschimmel of buxusmot.


Natuurlijke afweermiddelen

De groep van de afweermiddelen bestaat uit twee verschillende producten om planten of bomen te beschermen tegen schadelijke invloeden. DCM naturapy Tree-Shield is een bomenwitsel dat vorstscheuren en zonnebrand op de stam voorkomt maar ook bescherming biedt tegen schadelijke insecten en korstmossen. DCM Lima-Shield beschermt planten in de moes-, sier- en fruittuin tegen slakken door het vormen van een onoverbrugbare barriére van lavakorrel. Het lukt naakt- en huisjesslakken namelijk niet om over de scherpe vorm van deze korrels heen te komen.


Bestuivers

Onder de naam DCM Bumblebee Nest kun je nu je eigen hommelnest aanschaffen! Door van de ene bloem naar de andere te vliegen, bevruchten hommels diverse bloemen in fruit- en moestuin. Een goede bestuiving staat garant voor een hoge opbrengst en mooi gevormde en stevige vruchten. Zo'n hommelnest bestaat uit ongeveer 80 werksters en een koningin. Het nest is actief gedurende acht tot twaalf weken. Waarom hommels kopen voor in de tuin? Het zijn de ideale bestuivers. Eén hommel is net zo effectief als 100 bijen. Met hun grote lichaam kunnen ze veel pollen vervoeren. Ze zijn bovendien minder weersgevoelig. Dus ook als het wat kouder of winderig is gaan ze gewoon aan het werk.


Natuurlijke vijanden in je tuin

De groep van natuurlijke vijanden bestaat uit insecten die op specifieke wijze bepaalde plaagdieren bestrijden. Hierbij onderscheiden we twee soorten:

Gespecialiseerde organismen, dit zijn insecten zoals larven van lieveheersbeestjes en sluipwespen die zich te goed doen aan diverse soorten parasieten zoals luis en mijt.


Bestrijding met behulp van aaltjes

Dit zijn zeer kleine wormpjes die zich ingraven in bepaalde insecten zoals de engerling, slak, trips en de taxus- en coloradokever. Het aaltje brengt een bacterie het lichaam binnen waardoor de schadelijke insect sterft.


Natuurlijke bestrijding van plantziektes

In vrijwel iedere moes- of siertuin komen schimmels zoals meeldauw voor. Deze plaag is gemakkelijk te herkennen aan een pluisvormige witte waas die zich op bladeren afzet. DCM Equi Protect bestrijdt meeldauw en beschermt preventief tegen deze vervelende schimmel.


Vallen en feromonen in de tuin

De groep van de vallen en feromonen bestaat uit een drietal lijmvallen waar insecten op blijven plakken. De gele val trekt insecten zoals bladluis en vliegen aan. De blauwe val trekt met name trips aan. Zowel de gele als de blauw vallen zijn geschikt voor binnen- en buitengebruik. De delta-trap bestaat uit een huisje met een vervangbare lijmbodem. Met behulp van feromonen worden schadelijke motten gelokt.

Nieuws

News

Partner Nationale Bijenstrategie

Wij zijn partner van de Nationale Bijenstrategie! We hebben deze op 19 september 2019 ondertekend. Dit houdt in dat wij ons best gaan doen om bijen aan te trekken. Dit doen we bijvoorbeeld door onze braakliggende percelen in te zaaien met bloemenmengsels, zodat daar bijen en andere nuttige insecten op afkomen. Samen kunnen we zorgen voor meer biodiversiteit!

attract bees

Behaalde certificaten

Wij hebben de afgelopen jaren al heel wat certificaten behaald! Daarnaast zijn wij partner van bepaalde organisaties. Klik op het logo om naar de websites met informatie te gaan.

De BatterijenDe Batterijen
Vergelijk 0

Voeg nog een product toe (max. 5)

Start vergelijking